Nu kan du testa dig för Covid-19 antikroppar hos oss

Om våra tester

Lideta erbjuder test för påvisning av covid-19 antikroppar.

I region Stockholm erbjuds covid-19 IgG antikroppstest kostnadsfritt from 15 juni.
Vi erbjuder ett utökat antikroppstest mot en kostnad. Läs mer under antikroppstest – Stockholm.

I region Skåne erbjuder vi ett test för antikroppar. Läs med under antikroppstest – Skåne. 

Antikroppstest Covid-19

Hur bokar jag in mig för test?

I region Stockholm så bokar du tid för provtagning av kostnadsfritt test via 1177.

För antikroppstest i region Skåne besöker du vår drop-in mottagning Väla Hälsa & Vaccin som utför provtagning. Läs om vilka mottagningar som utför provtagning under respektive regions meny.

 

Sköterskan kommer ställa några frågor och göra en bedömning om det är aktuellt med provtagning för dig.

Därefter kan du komma att bli erbjuden en tid för provtagning. Provet tas venöst, oftast från armvecket.

För din och våra medarbetares säkerhet är det viktigt att du som önskar provtas:

• Inte haft några symtom de senaste 48 timmar.
• Det har gått minst 12 dagar sedan symtomdebut.
• Alltid följer våra medarbetares samt FHM rekommendationer.