Antikroppstest – Skåne

Antikroppstest av covid-19 IGG

 

Antikroppstestet utförs med analysmetod CMIA- och/eller CLIA-metoden som innebär 99% specificitet och >90% sensitivitet 3 veckor efter symtomdebut. Svaret skickas till dig via brev och ger besked om du är positiv eller negativ dvs om man påträffar antikroppar eller inte i ditt blod. Positivt antikroppssvar tyder på genomgången infektion.

Typ av test: Antikroppstest av covid-19 IgG
Metod: CMIA / CLIA
Pris: 695 SEK

Drop in: Läs mer här

Kontakt: 0732-699941

Se våra drop-in tider för Skåne här

CMIA- och/eller CLIA-metoden som innebär 99% specificitet och >90% sensitivitet 3 veckor efter symtomdebut.

IgG-antikroppar

 

För att kunna ge tillförlitliga svar bör det ha passerat 3 veckor sedan debut av eventuella symtom.

Du måste ha varit symtomfri i minst 48 timmar för att provtagning ska vara aktuell.

Nej. Vi kräver att du ska ha varit symtomfri i minst 48 timmar för att inte sprida eventuell infektion vidare till våra medarbetare.

Covid-19 kan ge många olika symtom men ofta nämns: hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, nedsatt lukt- eller smaksinne samt diarré.

Ditt provsvar skickas via säkert SMS, oftast inom 1 vecka från provtagningstillfället. Om du inte har BankID så kommer ditt svar via brev oftast inom 1 vecka från provtagningstillfället.

Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är positiva talar det för genomgången covid-19 infektion alternativt en långdragen pågående covid-19 infektion.

Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är negativa talar det emot genomgången covid-19 infektion men kan även bero på för tidigt taget prov alternativt utebliven detekterbar antikroppsproduktion.

Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är reaktiva (dvs. varken klart negativa eller positiva) kan det bero på för tidigt taget prov eller ospecifik reaktion på något som korsreagerar med antigenet.

Vi kommer att rekommendera ett nytt prov efter 2 veckor om inte vår kompletterande undersökning visar positiv IgG. Det framgår i svaret hur man ska agera. 

Folkhälsomyndigheten bedömer att förekomst av antikroppar ger “ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återsjuknande i närtid.”

Vi anser att venösa prov är mer tillförlitliga vid denna typ av provtagning.

Vi erbjuder för närvarande test till personer över 15 år. Omyndiga personer behöver medföljande målsman alternativt intyg om att testet får utföras.

Ja. Provtagningen som utförs är venöst blodprov som vid de flesta andra typer av blodprover.

Riskerna är som vid vanligt blodprov, blåmärke kan uppstå och som alltid när man penetrerar hudbarriären finns en minimal risk för infektion.

Regeringen har ännu inte förmedlat kostnadsansvarsfrågan till mottagningarna. Tills vidare erbjuder vi provtagning mot avgift. När kostnadsansvarsfrågan är färdigutredd kan detta komma att ändras.

Ja. Frikort gäller ej.

Nej. Beloppet för testet räknas inte in högkostnadskortet.