Antikroppstest – Stockholm

Virustest och Antikroppstest av covid-19 IgG antikroppar

 

Virustest (PCR) och antikroppstest av covid-19 IgG antikroppar är from måndag 15 juni kostnadsfritt i region Stockholm.

FAQ för kostnadsfri provtagning

Du besvarar frågorna ovanför. Dina svar resulterar i en rekommendation. Du loggar in på 1177.se och använder din kod för att boka provtagning med virustest (PCR). Blodprov (antikroppstest) kräver ingen kod för bokning på 1177.se.

Region Stockholm har beslutat att virustest (PCR) kan utföras för samtliga åldrar. Antikroppstest (blodprov) erbjuds för patienter från 15 års ålder.

Virustest tas med pinne i näsan eller i svalget. Testet skickas sedan för analys där man kopierar en del av en DNA-molekyl för att se om man bär på viruset eller inte.

Antikroppstest tas när det passerat minst 2 veckor sedan symtomdebut. Antikroppstestet kräver att du har varit symtomfri i minst 48 t då du behöver besök en mottagning för att utföra provet.

Provet tas genom venös provtagning, ofta från armvecket. Antikroppen som analyseras är IgG som vid förekomst tyder på genomgången infektion.

Svaret skickas till dig elektroniskt via 1177.se oftast inom 5 arbetsdagar.

Provtagningsflödet är via frågeformuläret ovan och bokning för utförande via 1177.se. Du kommer också få dina provsvar via 1177.se.

Våra mottagningar kommer generellt sett inte att kunna hjälpa dig med att utföra provtagningen, om du inte valt utökat antikroppstest, se nedan.

För de personer som saknar tekniska förutsättningarna för provtagning via 1177.se kan man kontakta sin mottagning för råd. Om mottagningen anser att det föreligger medicinsk indikation för provtagning kan denna genomföras. Det föreligger inget krav för mottagningarna att provta samtliga listade patienter.

Om 1177.se är drabbad av tillfälligt tekniskt fel, vänligen avvakta och prova åter senare. Vi har ingen möjlighet att påverka den tekniska plattformen.

Om du saknar tekniska förutsättningar för att använda 1177.se så kan du vända dig till din mottagning för råd.

Om mottagningen anser att det föreligger medicinsk indikation för provtagning kan denna genomföras. Det föreligger inget krav för mottagningarna att provta samtliga listade patienter.

Utökat Antikroppstest av covid-19 IgA, IgM, IgG antikroppar

 

För närvarande erbjuder vi inte utökat antikroppstest i region Stockholm.

Vårt utökade antikroppstest kan vara något dyrare än andra Covid-19 antikroppstest. 

Detta beror främst på att analysen inkluderar IgA, IgM och IgG medan många andra test endast analyserar IgG eller IgM/IgG. IgA finns ffa i slemhinnan i lungor och slemhinneförsvaret.

Antikroppstestet utförs med ELISA-teknologi som innebär 98-100% sensitivitet och specificitet via ABC Labs. ABC Labs validerar sina prover regelbundet för att säkerställa hög träffsäkerhet. Du får provsvaret oftast inom 1 vecka från provtagningstillfället.

Informationsbroschyr ABC labs

Typ av test: Antikroppstest av covid-19 IgA, IgM, IgG

Metod: ELISA
Pris: 1200 SEK

FAQ för utökat antikroppstest

Du kontaktar den av våra mottagningar som erbjuder provtagning och som du önskar besöka.

Klicka på ”våra provtagningsmottagningar”.

Trippeltest (IgA, IgM, IgG) via ABC Labs har en sensitivitet och specificitet på ca 98-100%.

Trippeltestet via ABC Labs mäter IgA, IgM och IgG antikroppar.

IgA är en antikropp som framför allt finns i lungor och slemhinneförsvaret. Höga värden av IgA innebär ett bättre försvar och skydd i luftrören. Vi vet att vissa personer som har utvecklat immunitet bara har IgA. Dessa personer missas i tester som enbart mäter IgM/IgG.

För att kunna ge tillförlitliga svar bör det ha passerat 12 dagar sedan debut av eventuella symtom.

Du måste ha varit symtomfri i minst 48 timmar för att provtagning ska vara aktuell.

Nej. Vi kräver att du ska ha varit symtomfri i minst 48 timmar för att inte sprida eventuell infektion vidare till våra medarbetare.

Covid-19 kan ge många olika symtom men ofta nämns: hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, nedsatt lukt- eller smaksinne samt diarré.

Ditt provsvar skickas via säkert SMS, oftast inom 1 vecka från provtagningstillfället. 

Om du inte har BankID eller under särskilda omständigheter så kommer ditt svar via brev oftast inom 1 vecka från provtagningstillfället.

Om du inte fått ditt provsvar inom 1 vecka vänligen kontakta mottagningen där du provtagits.

Du får svar på om du har antikroppar samt vart i infektionsprocessen du kan tänkas befinna dig.
Om du endast har IgM antikroppar kan du ha en pågående infektion eller genomgått en infektion. IgM antikroppar räcker inte för att ställa diagnosen covid-19.

Folkhälsomyndigheten bedömer att förekomst av antikroppar “indikerar skydd mot återinfektion med allvarliga
symptom inom en begränsad tidsperiod, i nuläget upp till ett halvår från att personen fått sitt testresultat.”

Kapillära prover, dvs stick i fingret, innebär ofta att man behöver pressa på fingret för att få ut blod. I samband med detta får man ut mer plasma än vid exempelvis venöst prov. Vi anser att venösa prov är mer tillförlitliga vid denna typ av provtagning.

Vi erbjuder för närvarande test till personer över 15 år. Omyndiga personer behöver medföljande målsman alternativt intyg om att testet får utföras.

Åldersgränsen är satt då våra medarbetare ofta inte har stickvana på barn. Testet i sig har ingen begränsning utifrån ålder. Lokala avvikelser kan förekomma.

Nej. Båda våra test är s.k. plattformsbaserade test.

Ja. Provtagningen som utförs är venöst blodprov som vid de flesta andra typer av blodprover.

Riskerna är som vid vanligt blodprov, blåmärke kan uppstå och som alltid när man penetrerar hudbarriären finns en minimal risk för infektion.

Region Stockholm erbjuder kostnadsfritt covid-19 IgG antikroppstest from måndag 15 juni. Se ovan.

Utökat antikroppstest är belagt med en avgift som täcker in kostnaden för testanalysen.

Ja. Frikort gäller ej för utökat antikroppstest.

Nej. Beloppet för utökat antikroppstest räknas inte in högkostnadskortet.

För närvarande är det beslutat att antikroppstest inte ska smittskyddsanmälas. Vi gör därför ingen smittskyddsanmälan av dessa.

Om du utför virustest (PCR) som visar på pågående infektion måste detta smittskyddsanmälas enligt SSL. Detta görs via laboratoriet som tagit provet.

Vid påvisning av IgG antikroppar så bedömer Folkhälsomyndigheten att det finns en “Möjlighet att umgås med andra personer inklusive de som tillhör någon riskgrupp förutsatt att man fortsatt följerde generella rekommendationerna…  …Det kan i första hand röra sig om att fortsatt umgås, både inomhus och utomhus, med närstående såsom familj och vänner men också med personer som tillhör någon riskgrupp. Begränsningen att avstå från större sociala sammanhang kvarstår.”

Ovan förutsätter att du är helt symtomfri.

Ditt test har inte kunnat påvisa antikropp/-ar och vi kan därför inte se att du har en antikroppsreaktion som vid en genomgången infektion.

Hela den immunologiska reaktionen vid Covid-19 är ännu inte klarlagd.

Ditt test visar IgG antikroppar. Detta tyder på genomgången infektion med Covid-19.
Folkhälsomyndigheten bedömer att förekomst av antikroppar “indikerar skydd mot återinfektion med allvarliga
symptom inom en begränsad tidsperiod, i nuläget upp till ett halvår från att personen fått sitt testresultat.”